Jean Kallmyr

Jean’s specialitet är strategiskt inköp och hon har en MBA examen “Leadership Sustainibility” från University of Cumbria i UK.

Har jobbat med strategisk och operativt inköp på mer än 12 år.
Behärskar fyra språk och har gedigen kompetens inom affärsstrategi, finans, marknadsföring och investering.

Innehar dessutom både svensk och kinesisk Bachelor of Science samt kunskaper inom kinesisk medicin, utbildad inom nutrition och psykologi.