Mats Kallmyr

Har en Master från York SJ University (UK) och mer än 25 års bred kunskaper och erfarenheter inom stora privata internationella företag inom näringslivet, försvarsmakten och styrelseuppdrag både ordförande och medlem. Men också involverad i flera start ups, både egna och andras. Förutom styrelseuppdrag, jobbar Mats även med mentorskap, coachning samt föreläsningar, kurser och seminarium. Har även mer än 10 års erfarenheter inom handel med Asien bland annat produkter samt tropisk akvariefisk och -plantor, varav 6 år med egen verksamhet.